Tanssi-liiketerapia

Hinnat:

Hintoihin lisätään alv. 10% . Terapiatunnit laskutetaan etukäteen 5 kerran sarjana tai sopimuksen mukaan. 

Peruutus viimeistään edellisenä päivänä.
Peruuttamattomasta käynnistä tai saman päivän aikana tulleesta peruutuksesta perimme 50% terapiahinnasta.

            Yksilö tanssi-liiketerapia 

            30 min                33 €  (lapset)

            45 min                48 €

            60 min                60 €

Hintoihin voidaan sopimuksen mukaan lisätä mahdolliset tila- ja matkakulut.

Ryhmäterapian hinta neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Avain kehoosi

Tanssi-liiketerapia (TLT) on psykoterapian erityissovellus, joka kuuluu luoviin terapioihin kuten musiikki-, kuvataide- ja draamaterapia. Keskeistä tanssi-liiketerapiassa on keho-mieli-yhteys sekä ymmärrys liikkeestä osana kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. 

Tanssia ja liikettä käytetään ihmisen voimavarojen etsimiseen ja niiden käyttämiseen. Samalla vahvistetaan itseilmaisua, kehollisuutta ja tunteidensäätelytaitoa. Vaikeitakin asioita saatetaan tavoittaa liikkeen ja kehollisuuden kautta. 

Elämämme aikana koetut asiat jäävät kehoomme niin kutsuttuun kehomuistiin. Joskus joitain asioita ei pystytä tavoittamaan sanoilla, mutta niihin voidaan yltää kehon, liikkeen ja ilmaisun kautta.

Tavoitteena TLT:ssä on hyvinvoinnin tukeminen hahmottamalla ihmisen eletyn kehon kokonaisuutta monikerroksisesti ja kokonaisvaltaisesti. TLT kuuluu luoviin taideterapioihin, jonka viitekehys on integratiivinen.

TLT:n teoreettinen pohja on keho-mieli-yhteyden huomioimisessa ja teoreettinen viitekehys rakentuu nykyaikaisesta kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioista, traumateoriasta ja somaattisen psykologian teorioista.

Keskeisiä perusteita tanssi-liiketerapeuttiseen työskentelytapaan tuovat myös voimavara- ja ratkaisukeskeiset, psykodynaamiset ja luovuuteen liittyvät teoriat.

Lue lisää:

Tanssiterapiayhdistys ry

www.tanssiterapia.net

HYVINVOINTIRYHMÄT (TLT)

RYHMÄTYÖPAJAT 

TYÖHYVINVOINTIRYHMÄT
KURSSIT
KOULUTUKSET
PRESENTAATIOT